KLIMAT
25 LAT

Kontakt

Kierownictwo firmy

inż. Tadeusz Sierżęga
Prezes Zarządu / Dyrektor

Klimatyzacja Precyzyjna

mgr inż. Paweł Rosztajn
Kierownik

Obsługa techniczna budynków

Serwis klimatyzacji Split

inż. Henryk Sierżęga
Kierownik Działu Wsparcia

 

Formularz kontatkowy